Prenechajte účtovníctvo profesionálom

Ponúkame Vám našu spoluprácu najmä v nasledujúcich oblastiach:

Naša spoločnosť disponuje profesijným poistením zodpovednosti za škodu do výšky 30 000€.

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie DPH
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Kompletné vedenie podvojného účtovníctva

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
monika_smolnicka
long006

ÚČTOVNÍCTVO

Sme tu pre Vás a Vaše podnikanie. SOLAX RP

Daňové priznania

vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní

Mzdy a personalistika

vedenie mzdovej a perosnálnej agendy

Preverenie účtovníctva

Preverenie účtovníctva má za cieľ vykonať kontrolu účtovníctva účtovnej jednotky, aj takej, ktorá nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Dôraz je kladený na kontrolu systému, teda predovšetkým na kvalitu interných kontrol, analýzu účtovných postupov (použité metódy a spôsoby), analýzu účtovného informačného systému, atď. Výsledky kontrol vždy konzultujeme a prejednávame s klientom a je na ňom, či odporúčania prijme.

Dozor nad internou prácou Vašich účtovníkov

Pokiaľ ide o garantovaný účtovný dozor vrátane právneho servisu, zastrešíme celé vaše vedenie účtovníctva - prácu vášho účtovného strediska. Na naše poradenstvo sa môžete spoľahnúť, konkrétne za správnosť zaúčtovania dokladov, správne vyčíslenú daň z pridanej hodnoty či základ dane.

Okrem toho ponúkame :

účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie s našimi odborníkmi) , riešenie rozsiahlejších či spečifických účtovných problémov a zadaní (napríklad komplexný servis v oblasti podnikových kombinácií či kapitálových akvizíc) spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných závierok spolupráca v oblasti konsolidácie spolupráca v oblasti účtovnej metodiky … a mnoho ďalšieho