Príspevky - COVID19

Ako vykázať korona príspevky a dotácie v daňovom priznaní za rok 2021❓

Príspevky na podporu udržania pracovných miest pre právnické a fyzické osoby ako je príspevok z Prvej pomoci a Prvej pomoci plus sú od dane OSLOBODENÉ.

Čo v praxi znamená, že príjmy z korona príspevkov sú teda nezdaniteľné a neovplyvňujú základ dane. Následne je dôležité vedieť, že je nevyhnutné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky na príjmy nezahŕňané do základu dane. Tie budú definované v daňovom priznaní ako nedaňové výdavky.

Novela zákona o dani z príjmov nabodudla účinnosť 1.1.2022, avšak vzťahuje sa aj spätne na príspevky poskytnuté počas roka 2020. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás. Radi vám pomôžeme.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!