Preddavky na daň z príjmov PO

 

Pripomíname termíny splatnosti preddavkov nad daň v roku 2022. Preddavky v právnických osôb sa platia štvrťročne alebo mesačne v závislosti od výšky dane za predchádzajúce obdobie.

- 5000 Eur – 16 600 Eur, daňovník je povinný platiť preddavky štvrťročne a to najneskôr do konca každého kalendárne štvrťroka vo výške 1/4 dane za prechádzajúce zdaňovacie obdobie.

- Nad 16 600 Eur, daňovník je povinný platiť mesačne a to najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Daňovník platí preddavky na daň podľa tohto daňového priznania až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 (do 31.03.2023, pri predĺžení lehoty na podanie do 30.06.2023, resp. do 30.09.2023). 

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!