Manažérstvo kvality

Základným strategickým smerovaním spoločnosti je prinášať klientom kvalitné a spoľahlivé služby v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva, so stabilným podielom na trhu, ktoré zabezpečia spokojnosť zainteresovaných strán a dlhodobú finančnú stabilitu spoločnosti.

V zmysle schválenej stratégie spoločnosti bolo jej vedením prijaté rozhodnutie o implementovaní systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001 a certifikácii v roku 2022. Osvojenie procesného prístupu pri riadení činností, schopnosť trvalo poskytovať služby, ktoré splnia požiadavky a očakávania našich klientov je našim hlavným cieľom. Chceme zabezpečovať udržateľný rozvoj spoločnosti podporovaním príležitostí a riadením rizík. Záleží nám na tom, aby sme boli spoľahlivým, spoločensky zodpovedným a perspektívnym obchodným partnerom pre klientov a okolie. Vedenie spoločnosti schválilo Politiku kvalitu ako záväzok k zavedeniu a splneniu požiadaviek systému manažérstva kvality.

POLITIKA KVALITY

Manažérstvo kvality

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo telefonicky. Tešíme sa na spoluprácu.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU!