Our instructors

JUDr. et Mgr. Jana Ulipová

JUDr. et Mgr. Jana Ulipová lektorka Som lektorka, komunikačná trénerka a mediátorka  zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1915. Som členkou Asociácie mediátorov Slovenska a Asociacácie rodinných mediátorov. Právnické vzdelanie som získala na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a tu som obhájila aj svoju rigoróznu prácu. Súbežne som vyštudovala politológiu na Trenčianskej Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne. Niekoľko…

PhDr. Anna Dudová

PhDr, Anna Dudová lektorka Volám sa PhDr, Anna Dudová a v súčasnosti pôsobím ako lektor vo viacerých organizáciách a rovnako ako kouč v úspešnej spoločnosti. Poskytujem konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti osobnostného rozvoja a soft skills. Svoj čas trávim aj odbornou prípravou lektorov a mediátorov. Vyštudovala som psychológiu a niekoľko rokov som pôsobila ako…

Join our team

Become an instructor & share your experience!

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorpe dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Amet isum consectetur elit? Ut  lorem dolor elit tellus! Ipsum luctus nec ullamcorper mattis amet.

Lorem ipsum dolor sit amet elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis pulvinar.

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Sit amet consectetur adipiscing elit. Ut elit mattis, pulvinar dapibus leo dolor.