JUDr. et Mgr. Jana Ulipová lektorka Som lektorka, komunikačná trénerka a mediátorka  zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1915. Som členkou Asociácie mediátorov Slovenska a Asociacácie rodinných mediátorov. Právnické vzdelanie som získala na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a tu som obhájila aj svoju rigoróznu prácu. Súbežne som vyštudovala politológiu na Trenčianskej Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne. Niekoľko…

PhDr, Anna Dudová lektorka Volám sa PhDr, Anna Dudová a v súčasnosti pôsobím ako lektor vo viacerých organizáciách a rovnako ako kouč v úspešnej spoločnosti. Poskytujem konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti osobnostného rozvoja a soft skills. Svoj čas trávim aj odbornou prípravou lektorov a mediátorov. Vyštudovala som psychológiu a niekoľko rokov som pôsobila ako…

konateľka spoločnosti

konateľka spoločnosti